نام فارسی قطعه: خار دستگیره درب

نام انگلیسی قطعه: PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR


شماره فنی: 6924206020

کد قطعه: 69242-06020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-BEPGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-AHPGKV