نام فارسی قطعه: دستگاه شیشه بالا بر

نام انگلیسی قطعه: REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH


شماره فنی: 6980235110

کد قطعه: 69802-35110

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020