نام فارسی قطعه: زه روی سقف

نام انگلیسی قطعه: MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH


شماره فنی: 7555135011B0

کد قطعه: 75551-35011-B0

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV