نام فارسی قطعه: زه روی سقف

نام انگلیسی قطعه: MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH


شماره فنی: 7555135030B0

کد قطعه: 75551-35030-B0

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 7555135031B0
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV