نام فارسی قطعه: زه روی سقف

نام انگلیسی قطعه: MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH


شماره فنی: 7555135031G0

کد قطعه: 75551-35031-G0

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

7555135030G0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV