نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION


شماره فنی: 7702402271

کد قطعه: 77024-02271

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

7702402270

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXNKV