نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION


شماره فنی: 7702433060

کد قطعه: 77024-33060

قیمت: 27,800,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

770248Y002

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 27,800,000 ریال