نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION


شماره فنی: 7702460400

کد قطعه: 77024-60400

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020