نام فارسی قطعه: پایه فیلتر بنزین

نام انگلیسی قطعه: SUB-TANK, FUEL, NO.1


شماره فنی: 771310K110

کد قطعه: 77131-0K110

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV