نام فارسی قطعه: لوله اصلی بنزین

نام انگلیسی قطعه: TUBE, FUEL MAIN


شماره فنی: 77205KK060

کد قطعه: 77205-KK060

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV