نام فارسی قطعه: لوله اصلی بنزین

نام انگلیسی قطعه: TUBE, FUEL MAIN


شماره فنی: 772510K010

کد قطعه: 77251-0K010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV