نام فارسی قطعه: لوله اصلی بنزین

نام انگلیسی قطعه: TUBE, FUEL MAIN


شماره فنی: 772513D250

کد قطعه: 77251-3D250

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV