نام فارسی قطعه: پرژکتور

نام انگلیسی قطعه: LAMP ASSY, FOG, RH


شماره فنی: 8121060200

کد قطعه: 81210-60200

قیمت: 33,945,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8121060180

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 33,945,000 ریال