نام فارسی قطعه: شبرنگ

نام انگلیسی قطعه: REFLECTOR ASSY, REFLEX, RH


شماره فنی: 8148042040

کد قطعه: 81480-42040

قیمت: 6,154,005 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 6,154,005 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020