نام فارسی قطعه: چراغ جلو راست

نام انگلیسی قطعه: LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH


شماره فنی: 815510K260

کد قطعه: 81551-0K260

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 815510K261
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV