نام فارسی قطعه: چراغ جلو راست

نام انگلیسی قطعه: LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH


شماره فنی: 815510K281

کد قطعه: 81551-0K281

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020