نام فارسی قطعه: چراغ خطر روی سپر عقب

نام انگلیسی قطعه: LENS AND BODY, REAR LAMP, RH


شماره فنی: 8158160102

کد قطعه: 81581-60102

قیمت: 13,323,750 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8158160101

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 13,323,750 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020