نام فارسی قطعه: چراغ خطر

نام انگلیسی قطعه: LENS AND BODY, REAR LAMP, LH


شماره فنی: 8159342010

کد قطعه: 81593-42010

قیمت: 17,993,950 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 17,993,950 ریال