نام فارسی قطعه: سیم ایربگ

نام انگلیسی قطعه: WIRE, INSTRUMENT PANEL, NO.2


شماره فنی: 8214248F70

کد قطعه: 82142-48F70

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020