نام فارسی قطعه: فیوز

نام انگلیسی قطعه: BLOCK ASSY, FUSIBLE LINK


شماره فنی: 8262030270

کد قطعه: 82620-30270

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020