نام فارسی قطعه: دسته راهنمای چراغهای جلو

نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, HEADLAMP DIMMER


شماره فنی: 8414030430

کد قطعه: 84140-30430

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020