نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, STEERING PAD


شماره فنی: 8425030252

کد قطعه: 84250-30252

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8425030251B0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020