نام فارسی قطعه: کلید آینه بغل

نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, OUTER MIRROR


شماره فنی: 848700D030

کد قطعه: 84870-0D030

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-AHPGKV