نام فارسی قطعه: کلید آینه بغل

نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, OUTER MIRROR


شماره فنی: 8487022200

کد قطعه: 84870-22200

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8487016020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV