نام فارسی قطعه: بازویی برف پاک کن جلو

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER


شماره فنی: 8515035200

کد قطعه: 85150-35200

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020