نام فارسی قطعه: مخزن شیشه شور بدون چراغ شور

نام انگلیسی قطعه: JAR ASSY, WINDSHIELD WASHER


شماره فنی: 8535548070

کد قطعه: 85355-48070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020