نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, RH


شماره فنی: 8790830D90C0

کد قطعه: 87908-30D90-C0

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8790830C71C1

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020