نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, LH


شماره فنی: 8790930D61J1

کد قطعه: 87909-30D61-J1

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8790930E70J0
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV