نام فارسی قطعه: آیینه بغل

نام انگلیسی قطعه: MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, RH


شماره فنی: 8791030C71C2

کد قطعه: 87910-30C71-C2

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8791030C70C2

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020