نام فارسی قطعه: آیینه بغل

نام انگلیسی قطعه: MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, RH


شماره فنی: 8791030C71D0

کد قطعه: 87910-30C71-D0

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8791030C70D0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV