نام فارسی قطعه: قاب آینه

نام انگلیسی قطعه: COVER, OUTER MIRROR, RH


شماره فنی: 8791506910

کد قطعه: 87915-06910

قیمت: 10,432,800 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  یاریس / NCP150L-AHPGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 10,432,800 ریال