نام فارسی قطعه: قاب آینه

نام انگلیسی قطعه: COVER, OUTER MIRROR, RH


شماره فنی: 8791542160A1

کد قطعه: 87915-42160-A1

قیمت: 11,514,100 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 11,514,100 ریال