نام فارسی قطعه: پایه آینه بغل

نام انگلیسی قطعه: MIRROR SUB-ASSY, OUTER REAR VIEW, RH


شماره فنی: 8793135740

کد قطعه: 87931-35740

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV