نام فارسی قطعه: آینه بغل

نام انگلیسی قطعه: MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, LH


شماره فنی: 879400K023

کد قطعه: 87940-0K023

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

879400K022

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV