نام فارسی قطعه: آینه بغل

نام انگلیسی قطعه: MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, LH


شماره فنی: 8794030D61J0

کد قطعه: 87940-30D61-J0

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8794030D60J0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV