نام فارسی قطعه: آینه بغل

نام انگلیسی قطعه: MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, LH


شماره فنی: 8794030D61J1

کد قطعه: 87940-30D61-J1

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8794030D60J1

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020