نام فارسی قطعه: قاب آینه

نام انگلیسی قطعه: COVER, OUTER MIRROR, LH


شماره فنی: 8794548040A0

کد قطعه: 87945-48040-A0

قیمت: 7,308,350 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 7,308,350 ریال