نام فارسی قطعه: شیر کولر

نام انگلیسی قطعه: VALVE, COOLER EXPANSION


شماره فنی: 885150K580

کد قطعه: 88515-0K580

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV