نام فارسی قطعه: سنسور پارک

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, ULTRASONIC, REAR CORNER


شماره فنی: 8934142060C0

کد قطعه: 89341-42060-C0

قیمت: 28,868,000 ریال

2 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8934112100C6

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 28,868,000 ریال