نام فارسی قطعه: سنسور اکسیژن

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, OXYGEN


شماره فنی: 894650K200

کد قطعه: 89465-0K200

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020