نام فارسی قطعه: قاب ریموت

نام انگلیسی قطعه: CASE, TRANSMITTER HOUSING


شماره فنی: 8975260050

کد قطعه: 89752-60050

قیمت: 3,096,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 3,096,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020