نام فارسی قطعه: پیچ / خار / بست / واشر

نام انگلیسی قطعه: ** Std Part


شماره فنی: 9009905129

کد قطعه: 90099-05129

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020