نام فارسی قطعه: پیچ / خار / بست / واشر

نام انگلیسی قطعه: ** Std Part


شماره فنی: 9046707211

کد قطعه: 90467-07211

قیمت: 250,800 ریال

10 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-GEPNKV
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKV
لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 10
قیمت: 250,800 ریال