نام انگلیسی قطعه: CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)


شماره فنی: 9046716037

کد قطعه: 90467-16037

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020