نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT)


شماره فنی: 9056430083

کد قطعه: 90564-30083

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020