نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION)


شماره فنی: 9056434003

کد قطعه: 90564-34003

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020