نام انگلیسی قطعه: WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION)


شماره فنی: 9056435164

کد قطعه: 90564-35164

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020