نام فارسی قطعه: فولی سر میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: PULLEY, CRANKSHAFT


شماره فنی: SU00300173

کد قطعه: SU003-00173

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7