نام فارسی قطعه: بالشتک زنجیر

نام انگلیسی قطعه: DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1


شماره فنی: SU00300194

کد قطعه: SU003-00194

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020