نام فارسی قطعه: زه روی سقف

نام انگلیسی قطعه: MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH


شماره فنی: SU00301635

کد قطعه: SU003-01635

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00305867
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7